Kalendář akcí
<< Srpen 2020 >>
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Přihlášení
Jméno

HesloZapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.
Fotografie
Facebook
Nyní nás najdete i na Facebooku!
Kontakty
Koncerty domlouvá: Radka Zubíčková
email:radmila.zubickova@seznam.cz
Telefon:775121333

Cd posílá: Tom Brzobohatý
email:tombrzobohaty@seznam.cz Telefon:776334582
Kniha Advent

Stručně o knize

Advent je jedna knih, které v mnohém předčily svou dobu, protože v době, kdy ji autor napsal, nebylo ještě tolik lidí, kteří by chápali její poselství, kteří by vnímali svoji jemnou vnitřní energii, a tak mnoho z těch věcí, o kterých se v ní píše, bylo pro tehdejší čtenáře úplné nóvum. Dnes, kdy všichni cítí, že se světem se něco převratného děje a citlivější jedinci vnímají, že největší změna probíhá právě v oblasti vědomí, jsou příznivější podmínky pro vstřebání těch silných informací, které autor sděluje.

Další informace

Naše planeta postupuje proces očisty. Změny klimatu, povodně, zemětřesení, nejrůznější projevy, jimiž se Matka Země brání tíze, kterou na ni nakládáme, spolu se zkracujícím se časem a zrychlujícím se kolem karmických vyrovnání, to jsou jen vnější projevy tzv. přechodného období, které se v sanskrtu nazývá krita juga. Současně s nimi však v jemnějších energetických úrovních zemské i lidské aury probíhají neméně závažné změny, které všichni citliví jedinci více či méně vnímají.

Především jim je určena kniha Advent, která vyšla v červnu tohoto roku v českém překladu. Jejím autorem je švýcarský intelektuál, filozof, ekolog a jogín, Gregoire de Kalbermatten, známá postava světové diplomatické, politické a kulturní sféry. Kromě psaní knih s duchovní tematikou se intenzívně zabývá především ochranou životního prostředí, s níž nerozlučně spojuje potřebu a nutnost rychlé a zcela zásadní transformace lidského vědomí coby jednoho z hlavních faktorů určujících budoucí podobu naší planety. Ve své knize popisuje unikátní metodu evoluce vědomí lidských bytostí založenou na aktivaci vnitřní vrozené energie Kundaliní, která je ve své podstatě mateřská, putuje s námi jednotlivými životy a jako na magnetofonový pásek nahrává všechny naše prožitky a činy. Ty pak spolu s obsahy odrážejícími stav jednotlivých psychických center, čaker, přenáší do dalších zrodů. U většiny lidí je dnes tato energie ještě stále v latentním stavu, kdy stočená do tří a půl závitu v křížové kosti čeká na své probuzení autorizovaným, přirozeným způsobem, který je automatický a spontánní, a tedy nezpůsobuje bolest ani žádné sebemenší problémy. Stoupenci všech opravdu duchovních esoterických učení a směrů odjakživa věděli, že její probuzení je nezbytnou podmínkou osvícení. V současné době se o její probuzení více či méně úspěšně pokouší celá řada nejrůznějších metod. Nejde však jenom o to ji probudit a otevřít ono u většiny dospělých zvápenatělé místo ve fontanelní kosti, kterým Kundaliní musí projít do nejvyšší čakry sahasráry, aby nás zde spojila s okolní, všepronikající energií Vesmíru a poskytla nám tak spojení se zdrojem, z něhož jsme vyšli. Velmi důležité je, aby se množství jejích stoupajících pramínků postupně, jak na sobě adept této jógy pravidelně pracuje, stále zvyšovalo, a tím i sílilo spojení daného jedince a rostlo jeho sebepoznání neboli seberealizace. Jak toho dosáhnout a proč se o to vůbec snažit, popisuje autor, který sám dlouhá léta metodu zvanou sahadžajóga intenzívně praktikuje, ve své knize velmi podrobně. Líčí zde své osobní nelehké a dlouhé hledání intelektuála toužícího po Pravdě a po Poznání, kterého nemohly uspokojit zavedené náboženské organizace ani zážitky získané pomocí drog nebo pobytů v různých komunitách či jiné experimenty. Skutečnou duchovní zkušenost mu přineslo teprve setkání s jeho učitelkou, Šrí Mátadží Nirmalou Déví, které zásadně změnilo jeho život. Protože metoda sahadžajógy se k nám dostala teprve nedávno, v devadesátých letech, a v médiích se o ní zatím příliš nepíše, překlad knihy Advent pro české čtenáře je svým způsobem průkopnickým činem. Obsahuje totiž informace, které se na českém trhu duchovně laděných publikací dosud neobjevily a které připravené hledače možná příjemně překvapí. Kromě podrobného popisu jedinečnosti metody sahadžajógy, která se od všech ostatních jóg, zabývajících se hlavně harmonizací pravé a levé strany sympatiku, dvou energetických kanálů - pingaly (ha) a idy (tha), liší především tím, že od samého počátku vede své adepty do středního kanálu evoluce zvaného sušumna, oblasti parasympatiku, nabízí autor čtenářům i zasvěcenou procházku historií duchovního vývoje lidstva. S erudicí vědce líčí příčiny a následky událostí jeho jednotlivých etap a vysvětluje, jak historie stvoření souvisí s energetickou strukturou lidské bytosti.

Čtenáři v knize najdou i praktický návod k čištění a rozvíjení svých čaker technikami sahadžajógy, mj. i správným používáním příslušných manter, a také se dozvědí o nejvyšších duchovních kvalitách jednotlivých čaker a kanálů, jejichž popis se v dosavadní dostupné literatuře doposud omezoval vždy jen na zcela nejzákladnější atributy. V běžném, neprobuzeném stavu čakry sice plní své základní vitální funkce potřebné k přežití, ale ani zdaleka nevyužívají plný potenciál, který je do nás zabudován, a soukolí lidské bytosti tak jede jako by „na tři válce“. Autor se rovněž zmiňuje i o nejčastějších příčinách poškozování čaker, které si vesměs způsobujeme sami svou nevědomostí a které má za následek jejich stahování, příp. neprůchodnost jednotlivých nádí, vyúsťující často v problém na fyzickém těle, příp. na psychice. Podrobně popisuje i jména, působení a funkce duchovních zástupců, tzv. ohniskových energií, sídlících v jednotlivých čakrách, které označuje termínem „božstva“. Tyto personifikované projevy vesmírné energie, vestavěné do mikrokosmu člověka coby odraz vesmírného makrokosmu Boha, se v energetické struktuře dnešních lidí bohužel často vyskytují v latentním, tedy neaktivním stavu, v němž nemohou plně projevovat své kvality a vyživovat příslušné čakry. To znamená, že nejen nemohou plně rozvíjet duchovní potenciál daného jedince, ale ani jej účinně chránit před problémy způsobenými jeho přestupky proti božským zákonům, jimž naše chování ve stvoření podléhá. Ty se pak zaznamenávají v naší auře, a tedy v čakrách. Existují však způsoby, jak v sobě tyto duchovní principy probudit a evokovat, protože božské kvality udělené člověku jeho Stvořitelem nelze žádnými přečiny zničit navždy. Zůstávají v nás stále, mnohdy překryty mraky našich činů, tak jako zatažená obloha ukrývá věčný blankyt a sluneční zář, a čekají, až dozrajeme k jejich objevení a začneme využívat jejich účinné pomoci při putování k sobě samým.

Neméně zajímavá je kapitola zabývající se fenoménem tzv. entit narušujících psychiku, což je jev, který např. jungovská psychologie dobře znala a připouštěla a který dnešní materialisticky orientovaná psychiatrie přehlíží, ačkoli je příčinou řady psychosomatických i jiných, klasickou medicínou neléčitelných závažných problémů a chorob. Proto mu autor ve své knize věnuje značný prostor; upozorňuje na nebezpečí a různé formy přenosu těchto parazitů do našich jemných těl a především se snaží varovat naivní hledače před některými „guruy“, kteří poskytují tzv. „duchovní“ zážitky, mnohdy dobře zaplacené, právě pomocí těchto entit, naimplantovaných do lidské psychiky. Jak lze jejich prostřednictvím dokonale ovládat masy demonstruje velmi zajímavě např. na neblaze proslulé postavě Hitlera, který byl nejen skvělým řečníkem, ale i médiem. Dotýká se i tematiky tantrismu a jeho úskalí při probouzení Kundaliní, mapuje historii i příčiny úpadku duchovního odkazu tohoto prastarého směru.

Samostatnou kapitolu tvoří postava a osobnost zakladatelky sahadžajógy, Šrí Mátadží Nirmaly Déví, v níž se autor s vědomím nedostatečnosti verbálních prostředků k zachycení tak subtilních informací pokouší o co nejvěrnější vylíčení jejích schopností a kvalit i objasnění její specifické role ve vývoji transformace vědomí lidstva. Této transformaci samotné coby stěžejní podmínce přežití současné lidské rasy věnuje Gregoire de Kalbermatten ve své knize zvláštní prostor. Zdůrazňuje absolutní nezbytnost otevření nejvyšší čakry a spojení se v kolektivním vědomí, kde se již nevnímáme jako vzájemně oddělené individuality, ale jako jeden nedělitelný celek, u co největšího množství lidí v co nejkratším možném časovém horizontu. Vysvětluje, že zde nejde o žádné „zkratky do nebe“, ale že probuzení naší vrozené energie je vývojová nutnost, jejíž čas se musí naplnit právě teď, kdy jsou k tomu dány celoplanetárně příznivé podmínky. V této kapitole informuje i o řadě „zázračných“ uzdravení, která viděl na vlastní oči a která považuje za zcela přirozené projevy působení již zmiňované energie. Vysvětluje, že její práce v nás je dokonale spontánní přírodní jev, podobně jako dýchání, klíčení semínek, růst stromů a vůně květin (proto za ně nelze platit penězi!), a jakmile se v nás tato energie jednou probudí a prolomí skořápku naší individuální, od svého zdroje oddělené existence, zapojíme se do živoucího proudu vesmírného tvoření jako jeho aktivní, vědomé a spolupracující buňky, jejichž vibrační frekvence se zvýší a začnou se přibližovat božským vzorům, podle nichž jsme stvořeni. To s sebou automaticky nese výrazné zlepšení všech funkcí naší bytosti, tedy i zdraví.

Na křtu své knihy v pražském Luxoru pan de Kalbermatten řekl, že Čechy, poznamenané nelehkou minulostí, kdy hodně vytrpěli pod tíhou nejrůznějších ideologií, považuje za skeptiky, kteří se už hned tak pro něco nenadchnou, což je podle něj v dnešní době velice zdravý postoj. Nabádá proto čtenáře, aby k obsahu jeho knihy přistupovali jako k hypotéze, ale současně měli i odvahu si ji ověřit. Rovněž poznamenal, že Advent znamená manifestaci, projevení se něčeho nebo někoho, a tím něčím jsme my sami, naše vlastní duchovní podstata. Věřme, že tímto svým poselstvím osloví všechny hledající, kteří opravdově touží poznat své pravé Já.

Probuzení své vlastní mateřské energie způsobem popsaným v Adventu dnes, kdy k němu nazrál čas, může získat každý, kdo si to skutečně upřímně přeje, protože je to naše vrozené právo, přislíbené ve všech Písmech. Jak to udělat se dočtete na stránkách této neobyčejné knihy, jejíž četba je sama o sobě duchovním zážitkem pro všechny, kdo poctivě hledají sebe sama.

Další fotografie